שימוש בסרט העברה תרמית במדפסת
שימוש בסרט העברה תרמית במדפסת
View content for :
Product:

שימוש בסרט העברה תרמית במדפסת

למדפסת יש יכולת להשתמש במגוון רחב של סרטי העברה תרמית של Zebra ושאינם של Zebra.
המדפסת תומך בסרט העברה תרמית באורך 74 מטר.
מציג ממדי גליל סרט בסיסי עבור המדפסת.
קיימים מספר סוגים של סרטי העברה ובמקרים מסוימים גם בצבעים שונים, כדי להתאים לצרכים היישומיים שלך. סרטי העברה מקוריים של Zebra‎ תוכננו במיוחד למדפסת שלך ולמדיית מותג Zebra. השימוש במדיה או בסרטים שאינם מתוצרת Zebra ושלא אושרו לשימוש עם מדפסת Zebra שברשותך עלול להזיק למדפסת או לראש ההדפסה.
  • סוגי המדיה והסרטים צריכים להתאים, כדי לספק לך את תוצאות ההדפסה המיטביות.
  • השתמש בסרט שהוא רחב מהמדיה, כדי להגן על ראש ההדפסה מפני שחיקה.
  • בהדפסה תרמית ישירה, אל תטען סרט במדפסת.
  • השתמש תמיד בליבות סרט ריקות התואמות לקוטר הפנימי של גליל סרט ההעברה שלך. עלולים להתרחש קימוטי סרט ובעיות הדפסה אחרות.
סרטים מקוריים של Zebra‎ למדפסת זו כוללים:
  • שעווה לשיפור ביצועים
  • שעווה/שרף פרימיום
  • שרף לשיפור ביצועים לחומרים סינתטייים (מהירות מרבית של 6 אינץ’ בשנייה) ונייר מצופה (מהירות מרבית של 4 אינץ’ בשנייה)
  • שרף פרמיום לחומרים סינתטייים (מהירות מרבית של 4 אינץ’ בשנייה)
– אסור להשתמש בליבות סרט הדפסה מוקדמות המיועדות לדגם שולחני. ניתן לזהות את ליבות הסרט הישנות (וסרטים מסוימים שאינם מתוצרת Zebra) לפי החריץ המופיע רק בצד אחד של ליבת הסרט. ליבות ישנות אלו הן גדולות מדי.
אין להשתמש בליבות סרט בעלות חריצים פגומים שעשויים להיות מעוגלים, שחוקים, מחוצים וכדומה. חריצי הליבה צריכים להיות מרובעים כדי לנעול את הליבה בציר, אחרת הליבה עשויה להחליק ולגרום לסרט להתקמט, לגרום לקצה גרוע של חישת סרט או לכשלים אחרים המופיעים לסירוגין.