ברקוד
ברקוד

ברקוד

קוד המאפשר לייצג תווים אלפאנומריים כסדרת קווים סמוכים ברוחב שונה. קיימות סכמות קוד רבות שונות, כגון קוד מוצר אוניברסלי (UPC) או Code 39.