מדיית סימון שחור
מדיית סימון שחור

מדיית סימון שחור

מדיה עם סימני רגיסטרציה המופיעים על הצד התחתון של מדיית ההדפסה, שמשמשים לחיווי תחילת מדבקה עבור המדפסת. חיישן המדיה הרפלקטיבי הוא לרוב האפשרות הנבחרת לשימוש עם מדיית סימון שחור.
השווה זאת עם מדיה רציפה או עם מדיית מרווח/חריץ.