כיול (של מדפסת)
כיול (של מדפסת)

כיול (של מדפסת)

תהליך שבו המדפסת מגדירה חלק מהמידע הבסיסי שנדרש לצורך הדפסה מדויקת עם שילוב מסוים של מדיה וסרט. כדי לעשות זאת, המדפסת מזינה מעט מדיה וסרט (אם נעשה בו שימוש) והיא חשה אם יש להשתמש בשיטת הדפסה תרמית ישירה או בשיטת ההדפסה העברה תרמית, ואם משתמשים במדיה לא-רציפה, היא חשה גם את אורך המדבקות או התגים הבודדים.