שיטת איסוף
שיטת איסוף

שיטת איסוף

בחר שיטת איסוף מדיה שתואמת לאפשרויות המדפסת שלך. הבחירות כוללות תלישה, קילוף, יחידת חיתוך וגלילה לאחור. הוראות הטעינה הבסיסיות של המדיה והסרט זהות עבור כל שיטות האיסוף עם מספר שלבים נוספים הנדרשים לשימוש באפשרויות כלשהן לאיסוף המדיה.