מדיה רציפה
מדיה רציפה

מדיה רציפה

מדיה למדבקות או לתגיות שאין בה מרווחים, חורים, חריצים או סימונים שחורים המציינים הפרדת מדבקות. המדיה היא פיסת חומר אחת הכרוכה כגליל. תכונה זו מאפשרת להדפיס את התמונה בכל מקום על המדבקה. לפעמים משתמשים ביחידת חיתוך כדי להפריד את המדבקות או הקבלות הבודדות.
מדיה רציפה
מדיה רציפה
בדרך-כלל, המדפסת משתמשת בחיישן טרנסמיסיבי (מרווח) כדי לזהות מתי המדיה נגמרת.