קוטר ליבה
קוטר ליבה

קוטר ליבה

הקוטר הפנימי של ליבת הקרטון במרכז גליל המדיה או הסרט.