מדיה להדפסה תרמית ישירה
מדיה להדפסה תרמית ישירה

מדיה להדפסה תרמית ישירה

מדיה המצופה בחומר שמגיב ליישום חום ישיר מראש ההדפסה לצורך הפקת תמונה.