מדיה בקיפול מניפה
מדיה בקיפול מניפה

מדיה בקיפול מניפה

מדיה לא-רציפה שמגיעה מקופלת במערום מלבני ובתבנית קו שבור ('זיגזג'). מדיה בקיפול מניפה יכולה להיות מדיית מרווח-חריץ או מדיה סימון שחור, כלומר היא משתמשת בסימונים שחורים או בחריצים כדי לעקוב אחר מיקום תבנית המדיה.
למדיה בקיפול מניפה יכולה להיות הפרדת מדבקות זהה לזו של מדיה לא רציפה בגליל. ההפרדה יכולה להיות בקיפולים עצמם או בקרבתם.
השווה זאת עם מדיית גליל.