זיכרון הבזק
זיכרון הבזק

זיכרון הבזק

זיכרון לא נדיף ששומר את המידע המאוחסן במצב מוגן גם ללא חיבור לחשמל. אזור זיכרון זה משמש לאחסן את תוכנית ההפעלה של המדפסת. יכול לשמש גם כדי לאחסן גופנים, תבניות גרפיות ותבניות מדבקות שלמות שניתן להוסיף למדפסת באופן אופציונלי.