ips (אינץ' לשנייה)
ips (אינץ' לשנייה)

ips (אינץ' לשנייה)

המהירות שבה המדבקה או התגית מודפסת. רבות מהמדפסות של Zebra יכולות להדפיס במהירות של ‎1 ips עד ‎14 ips.