השכבה האחורית של המדבקה (נייר המגן)
השכבה האחורית של המדבקה (נייר המגן)

השכבה האחורית של המדבקה (נייר המגן)

החומר שאליו מוצמדות המדבקות במהלך הייצור, ואשר נזרק או ממוחזר.