סוג מדבקה
סוג מדבקה

סוג מדבקה

המדפסת מזהה את סוגי המדבקות הבאים.
רציפה
מדיה רציפה
מרווח/חריץ
מדבקה מסוג מרווח/חריץ
סימון
מדבקה מסוג סימון