חיישן מדיה
חיישן מדיה

חיישן מדיה

החיישן נמצא מאחורי ראש ההדפסה לזיהוי נוכחות מדיה, ועבור מדיה לא-רציפה, מיקום המערך, החור או החריץ המשמש לציון התחלה של כל מדבקה.