מתלה הזנת מדיה
מתלה הזנת מדיה

מתלה הזנת מדיה

זרוע נייחת התומכת בגליל המדיה.