מדיה
מדיה

מדיה

החומר שעליו המדפסת מדפיסה את הנתונים. סוגי המדיה כוללים: חומר לתגיות, מדבקות חיתוך, מדבקות רציפות (עם או בלי נייר מגן למדיה), מדיה לא-רציפה, מדייה בקיפול מניפה ומדיית גליל.