מדיה לא-רציפה
מדיה לא-רציפה

מדיה לא-רציפה

מדיה הכוללת חיווי המציין היכן מדבקה/תבנית מודפסת מסתיימת ומתחילה אחת חדשה. סוגי מדיה לא-רציפה כוללים מדיית מרווח-חריץ ומדיית סימון שחור. (השווה זאת עם מדיה רציפה.)
מדיית גליל לא-רציפה בדרך-כלל מגיעה בצורת מדבקות עם שכבה אחורית דביקה בנייר מגן. התגיות (או הכרטיסים) מופרדות בחירור.
המעקב אחר מדבקות או תגיות בודדות, והשליטה במיקום שלהן, מתבצעים באחת מהשיטות הבאות:
  • מדיית רשת יוצרת הפרדה בין המדבקות באמצעות מרווחים, חורים או חריצים.
  • מדיית סימון שחור משתמשת בסימונים שחורים מודפסים מראש על-גב המדיה כדי לסמן את הפרדת המדבקות.
  • מדיה מחוררת כוללת חורים, כדי לאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות, בנוסף לסימוני בקרת המיקום, החריצים, או מרווחי המדבקות.