מדיה מחוררת
מדיה מחוררת

מדיה מחוררת

מדיה מחוררת
מדיה הכוללת חירור שמאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות. ייתכן שהמדיה תסומן גם בסימונים שחורים או בצורות הפרדה אחרות בין המדבקות או התגיות.