מהירות הדפסה
מהירות הדפסה

מהירות הדפסה

המהירות שבה מתבצעת ההדפסה. במדפסות העברה תרמית, מהירות זו מבוטאת במונחים של אינץ' לשנייה (ips).