סוג הדפסה
סוג הדפסה

סוג הדפסה

סוג ההדפסה מציין אם סוג המדיה בשימוש דורש סרט לצורך ההדפסה. מדיה להעברה תרמית דורשת סרט בעוד שמדיה להדפסה תרמית ישירה אינה זקוקה לו.