שחיקת ראש הדפסה
שחיקת ראש הדפסה

שחיקת ראש הדפסה

ירידת האיכות של משטח ראש ההדפסה ו/או רכיבי ראש ההדפסה במהלך הזמן. חום וחיכוך עשויים לגרום לשחיקת ראש ההדפסה. לכן, כדי להאריך למקסימום את משך חיי ראש ההדפסה, השתמש בהגדרת רמת השחור הנמוכה ביותר (נקראת לעתים טמפרטורת צריבה או טמפרטורת ראש) ובלחץ ראש ההדפסה הנמוך ביותר שנדרשים להפקת איכות הדפסה טובה. בשיטת הדפסה בהעברה תרמית, השתמש בסרט ברוחב המדיה או רחב יותר, כדי להגן על ראש ההדפסה ממשטח מדיה גס.