מדיה "חכמה" לזיהוי תדרי רדיו (RFID)
מדיה "חכמה" לזיהוי תדרי רדיו (RFID)

מדיה "חכמה" לזיהוי תדרי רדיו (RFID)

לכל מדבקת RFID יש טרנספונדר RFID (שלעתים מכונה 'שיבוץ') המורכב משבב ואנטנה, אשר מוטבעים בין המדבקה ונייר המגן. צורת הטרנספונדר משתנה בהתאם ליצרן והוא נראה מבעד למדבקה. לכל מדבקה "חכמה" יש זיכרון שניתן לקרוא, ולרבות מהן יש זיכרון שניתן לקודד.
במדפסת המצוידת בקורא/מקודד RFID ניתן להשתמש במדיית RFID. מדבקות RFID עשויות מאותם חומרים ודבקים שמהן עשויות מדבקות שאינן RFID.