סרט
סרט

סרט

הסרט הוא רצועה דקה המצופה בצד אחד בשעווה, שרף או שעווה המעורבת בשרף (הנקראים בדרך כלל "דיו"), המועברים למדיה בתהליך ההעברה התרמית. הדיו מועבר למדיה כאשר הוא מתחמם על-ידי רכיבים קטנים בתוך ראש ההדפסה.
הסרט נמצא בשימוש רק בהדפסה בשיטת העברה תרמית. מדיה להדפסה תרמית ישירה אינה משתמשת בסרט. כאשר משתמשים בסרט, הוא חייב להיות ברוחב המדיה הנמצאת בשימוש או רחב ממנה. אם הסרט יהיה צר יותר מהמדיה, חלקים מראש ההדפסה לא יהיו מוגנים ויהיו חשופים לבלאי מוקדם. בגב הסרטים של Zebra יש ציפוי שמגן על ראש ההדפסה מפני שחיקה.