מדיית גליל
מדיית גליל

מדיית גליל

מדיה המסופקת כשהיא כרוכה על ליבה (העשויה בדרך כלל מקרטון). יכולה להיות רציפה (ללא הפרדה בין המדבקות)
מדיה רציפה
או לא רציפה (עם סוג הפרדה מסוים בין המדבקות).
מדיה לא רציפה
השווה זאת עם מדיה בקיפול מניפה.