העברה תרמית
העברה תרמית

העברה תרמית

שיטת הדפסה שבה ראש ההדפסה לוחץ סרט המצופה בדיו או בשרף כנגד המדיה. חימום רכיבי ראש ההדפסה גורם להעברת הדיו או השרף אל המדיה. חימום סלקטיבי של רכיבי ראש ההדפסה כאשר המדיה והסרט חולפים על פניו מאפשר הדפסת תמונה על המדיה.
השווה זאת עם הדפסה תרמית ישירה.