חלל ריק
חלל ריק

חלל ריק

מקום שבו הדפסה הייתה אמורה להתבצע אך לא בוצעה עקב מצב שגיאה, כגון סרט מקומט או רכיבי ראש הדפסה פגומים. חלל ריק יכול לגרום לקריאה שגויה של סמל ברקוד מודפס או להפוך אותו ללא קריא.