חיווט מחבר הממשק
חיווט מחבר הממשק

חיווט מחבר הממשק

פרק זה מפרט את חיווט המחבר עבור ממשק המחבר של המדפסת.