ממשק אפיק טורי אוניברסלי (USB)
ממשק אפיק טורי אוניברסלי (USB)

ממשק אפיק טורי אוניברסלי (USB)

כאשר משתמשים בכבלים של צד שלישי, המדפסת זקוקה לכבלי USB, או מארז כבלי USB, הנושאים את הסימון Certified USB כדי לוודא תאימות ל-USB 2.0. לקבלת פרטים, בקר בכתובת usb.org.
מחברים מסוג A ומסוג B מצריכים הקצאות פינים שונות.
הקצאות פינים במחבר USB מסוג A ‏(A בתמונה המוצגת)
פין 1 – Vbus‏ (‎+5VDC). פין 2 – D-‎ (אות נתונים, צד שלילי)
פין 3 – D+‎ (אות נתונים, צד חיובי)
פין 4 – מעטפת (סיכוך/כבל מוליך להארקה)
הקצאות פינים במחבר USB מסוג B ‏(B בתמונה המוצגת)
פין 1 – Vbus (לא מחובר)
פין 2 – D-‎ (אות נתונים, צד שלילי)
פין 3 – D+‎ (אות נתונים, צד חיובי)
פין 4 – מעטפת (סיכוך/כבל מוליך להארקה)
מקור המתח ‎+5 VDC במארח ה-USB משותף עם אספקת פאנטום ליציאה טורית. הוא מוגבל ל-‏0.5 מילי-אמפר לפי מפרטי USB ועם הגבלת זרם בלוח האלקטרוני. אסור שהזרם המרבי הזמין דרך יציאה טורית ויציאת USB יחרוג מסך כולל של 0.75 אמפר.