מחוונים ובקרות של הסוללה
מחוונים ובקרות של הסוללה

מחוונים ובקרות של הסוללה

לאביזר הסוללה למדפסת האופציונלי יש ממשק משתמש פשוט בעל לחצן אחד, ממשק משתמש עם ארבע נוריות חיווי LED לבקרה ולתצוגה של המצב והתקינות של הסוללה. הסוללה מתפקדת כאל-פסק (UPS) עבור המדפסת.
לקבלת מידע נוסף על השימוש בסוללה עם המדפסת ועל מצבי החיסכון בסוללה (שינה, כיבוי וכדומה), ראה הדפסה עם אופציית בסיס סוללה מחובר וסוללה.
מחווני הסוללה נמצאים בחלק האחורי של הסוללה (A).
‎1‎
לחצן בקרת סוללה
‎2‎
מחוון תקינות הסוללה
3
מחוון רמת טעינה של סוללה
מחוונים ובקרות של הסוללה
סמל
לחצן/מחוון
תיאורים
הלחצן
Battery Control
(בקרת סוללה) – הלחצן עוזר לשלוט בסוללה, בתוך המדפסת ומחוצה לה.
 • לחיצה ושחרור של הלחצן כאשר הסוללה פועלת מובילים לפעולות הבאות:
  • הוצאת הסוללה (הפעלת המתח) ממצב שינה או כיבוי. נבדקים תקינות הסוללה ומצב הטעינה שלה. כל נוריות החיווי של הסוללה מהבהבות ביחד שלוש פעמים. יש לך דקה אחת להפעלת המדפסת לפני שהסוללה חוזרת למצב שינה או כיבוי קודמים.
  • הסוללה מציגה את רמת הטעינה של הסוללה ב-10 השניות הראשונות לאחר השלמת בדיקות התקינות הפנימיות של הסוללה
כדי להכניס את הסוללה למצב כיבוי, לחץ לחיצה ממושכת על
Battery Control
(בקרת סוללה) למשך 10–11 שניות ושחרר. הסוללה תתחיל בכיבוי. כשלוש שניות לאחר מכן, כל נוריות ה-LED של הסוללה מהבהבות שלוש פעמים כדי ליידע אותך שהסוללה כובתה.
Battery Health indicator (מחוון תקינות הסוללה) – מציג את מצב טעינת הסוללה ואת תקינות הסוללה.
 • ירוק – תקינות טובה, הטעינה הושלמה ומוכנה לפעולה.
 • כתום – בטעינה (המדפסת כבויה).
 • אדום – קיימת שגיאה פנימית בסוללה. הוצא את הסוללה וראה פתרון בעיות.
 • אדום מהבהב – תקלת טעינה, טמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי, תקלת ניטור פנימית וכדומה.
Battery Charge Level indicator (מחוון רמת טעינת סוללה) – מציג את מצב טעינת הסוללה ואת תקינות הסוללה
 • שלושה פסים ירוקים מופעלים, לא הבהוב – הסוללה טעונה במלואה. (הסוללה לא תתחיל בטעינה.)
 • שני פסים ירוקים פועלים והפס העליון מהבהב – הסוללה כמעט טעונה במלואה.
 • פס ירוק אחד מהבהב – הגיע הזמן לטעון את הסוללה!
 • אין פסים – יש לטעון את הסוללה, אבל מחוון תקינות הסוללה מהבהב בעת לחיצה על הלחצן
  Battery Control
  (בקרת הסוללה). לא ניתן להפעיל את המדפסת.
 • כתום – הסוללה בטעינה.