בקרות ותפריטים של התצוגה
בקרות ותפריטים של התצוגה

בקרות ותפריטים של התצוגה

מדפסות מדגם ZD620 מצוידות בממשק משתמש בצג LCD. הממשק מציג מצב וכולל תפריטים שבהם תוכל להשתמש כדי לקבוע את תצורת המדפסת שלך ולהפעיל תוכניות שירות פנימיות של המדפסת. המדפסת יכולה להציג הודעות בכמה שפות בהתאם להגדרת השפה שציינת.
כאן מוצגים פרטי מסך ברירת המחדל של המדפסת.
  • השורה העליונה של התצוגה מציגה את פרטי דגם המדפסת.
  • האזור המרכזי של הצג מציג את מידע המצב של המדפסת (ניתן להתאמה) והודעות קופצות.
  • שתי השורות התחתונות בצג, כברירת מחדל, מראות את גרסת הקושחה של המדפסת ואת כתובת ה-IP של המדפסת. ניתן להתאים את האזור הזה כדי להציג מידע אחר, הניתן לבחירת המשתמש. ראה תצוגת המתנה (ברירת המחדל של מסך ההפעלה) לקבלת פרטים.
  • החלק התחתון של הצג מתחת לקו הלבן מיועד לפריטי פעולה.