תצוגת המתנה (ברירת המחדל של מסך ההפעלה)
תצוגת המתנה (ברירת המחדל של מסך ההפעלה)

תצוגת המתנה (ברירת המחדל של מסך ההפעלה)

בתצוגת ההמתנה, לחץ על
LEFT SELECT
(לחצן הבחירה השמאלי) או על
CENTER SELECT
(לחצן הבחירה המרכזי, סימן הביקורת) כדי לעבור אל התפריט HOME (בית) של המדפסת.