משמעות הדפוסים של נוריות החיווי
משמעות הדפוסים של נוריות החיווי

משמעות הדפוסים של נוריות החיווי

כל המדפסות בגודל 4 אינץ' עם Link-OS כוללות נוריות חיווי מצב בממשקי המשתמש שלהן.
נוריות החיווי עשויות להיות כבויות או במגוון דפוסי תאורה בצבעי אדום, ירוק או כתום (כתום/צהוב). הן עשויות להבהב, לדעוך (מאור בהיר לכבוי), להחליף צבעים, או להישאר דלוקות כפי שמתואר בטבלה למטה.
מאירות קבוע
מהבהבות
דועכות
כבויות