התקנת אופציות חומרה
התקנת אופציות חומרה

התקנת אופציות חומרה

פרק זה יסייע לך בהתקנת מודולי קישוריות נפוצים והתקנים אופציונליים לטיפול במדיה של המדפסת.
כדי לפשט ולהאיץ את תהליך ההתקנה, התקן את כל מודולי הקישוריות וההתקנים האופציונליים לטיפול במדיה לפני ההגדרה והשימוש הראשונים במדפסת.
חברת Zebra ממליצה בחום לעדכן את קושחת המדפסת לאחר השלמת תהליך ההתקנה של המדפסת. (ראה עדכון קושחת המדפסת). להתקנים אופציונליים רבים יש קושחה פנימית הדורשת עדכון כדי לפעול כהלכה עם גרסת הקושחה המותקנת בלוח הלוגיקה הראשי של המדפסת.