אביזרים ואופציות של המדפסת הניתנים להתקנה בשטח
אביזרים ואופציות של המדפסת הניתנים להתקנה בשטח

אביזרים ואופציות של המדפסת הניתנים להתקנה בשטח

פרק זה מפרט את האביזרים והאופציות שזמינים לדגמי המדפסת הנדונים במדריך זה.

מודולי קישוריות של המדפסת

יש להסיר את דלת הגישה למודול הקישוריות לפני התקנת ההתקנים האופציונליים הבאים. ראה גישה לחריץ מודול הקישוריות.
 • יציאה טורית ZD420 – התקנת מודול יציאה טורית
  • מחבר RS-232 DB-9 עם החלפה אוטומטית DTE/DTC – ממשק יציאה טורית
 • Ethernet פנימי (LAN קווי) של ZD420 –‏ התקנת מודול Ethernet (‏LAN) פנימי
  • מחבר RJ-45
  • החלפה אוטומטית מהירה של Ethernet 10/100, רשתות 10Base-T ו-100Base-TX

התקנים אופציונליים לטיפול במדיה

יש להסיר את המסגרת הסטנדרטית של המדפסת לפני התקנת ההתקנים האופציונליים הבאים – הסרת המסגרת הסטנדרטית.
 • מנפק מדבקות (מקלף אוטומטית את נייר המגן מהמדבקות ומנפיק את המדבקות) – התקנת מנפק המדבקות
 • יחידת חיתוך מדיה לשימוש כללי – התקנת יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית
 • יחידת חיתוך מדיה ללא נייר מגן – התקנת יחידת חיתוך מדיה ללא נייר מגן
 • מסגרת מדבקה לתלישת מדיה ללא נייר מגן – התקנת מסגרת לתלישת מדיה ללא נייר מגן
 • ערכות לשדרוג רזולוציה של המדפסת (‎203 dpi ו-‏‎300 dpi) – ערכות לשדרוג רזולוציית הדפסה
 • מתאמי גליל מדיה לליבות מדיה בקוטר פנימי של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ'), 50.8 מ"מ (2.0 אינץ'), או 76.2 mm (3.0 אינץ') – מתאמי גודל לליבת גליל מדיה

בסיסי ספקי כוח אופציונליים

למדפסות מסדרת ZD‏ (ZD620 ו-ZD420) יש תמיכה בערכות לשדרוג בשטח של בסיסי ספקי כוח לגרסאות הדפסה תרמית ישירה והדפסה בהעברה תרמית של מדפסות אלה.
 • בסיס ספק כוח מחובר (ספק כוח נכלל) – התקנת בסיסי ספק כוח מחוברים אופציונליים
 • בסיס ספק סוללה (מארז סוללות נמכר בנפרד) – התקנת בסיסי סוללה מחוברים אופציונליים
 • מארז סוללות (בסיס ספק סוללה נמכר בנפרד) – התקנת הסוללה לבסיס ספק הכוח המחובר