התקנים אופציונליים לטיפול במדיה
התקנים אופציונליים לטיפול במדיה

התקנים אופציונליים לטיפול במדיה

פרק זה מתאר את ההתקנים האופציונליים השונים לטיפול במדיה.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית המצטברת בגוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את ראש ההדפסה או את הרכיבים האלקטרוניים האחרים בהתקן או להזיק להם. חובה לציית לנוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים.