ערכות לשדרוג רזולוציית הדפסה
ערכות לשדרוג רזולוציית הדפסה

ערכות לשדרוג רזולוציית הדפסה

Zebra מציעה ארבע ערכות לשדרוג רזולוציית הדפסה. הליך השדרוג זהה עבור כל ארבעת הערכות והן דורשות שינוי של ראש ההדפסה והגליל/גלילי הדפסה (הנעה) (מכיוון שהם תלויים ברזולוציית ההדפסה). המדפסת מזהה אוטומטית שינויים בראשי ההדפסה. ניתן לזהות חומרים של גליל ההדפסה לפי צבע.
עבור הדפסה רגילה, או עבור הדפסה ללא נייר מגן (זמינה במדפסות להדפסה תרמית ישירה מדגם ZD620), תוכל לשנות את הגדרות רזולוציית ההדפסה הבאות:
  • מ-‎203 dpi ל-‎300 dpi
  • מ-‎300 dpi ל-‎203 dpi
ראשי ההדפסה המסופקים בערכות השדרוג כוללים סימון 203 או 300 כדי לעזור לך להפריד את ראש ההדפסה לשדרוג מראש ההדפסה המקורי. ראש ההדפסה המקורי אינו כולל סימון המזהה את רזולוציית ההדפסה.
גלילי ההדפסה (הנעה) צבועים בצבעים שונים, כדי שלא תשתמש בטעות בגליל ההדפסה הישן. ראה זיהוי הסוגים של גלילי הדפסה (הנעה).