הסרת המסגרת הסטנדרטית
הסרת המסגרת הסטנדרטית

הסרת המסגרת הסטנדרטית

השתמש בנוהל זה כדי להסיר את המסגרת הסטנדרטית לפני הרכבת ההתקן האופציונלי לטיפול במדיה.
  1. נתק את תקע כניסת DC של המדפסת מהצד האחורי של המדפסת.
  2. הפוך את המדפסת כך שחלקה התחתון יהיה כלפי מעלה. הסר את שני בורגי ההתקנה באמצעות מפתח כוכב (טורקס) שסופק. שמור את הברגים.
  3. החלק את המסגרת כלפי מטה בחלק הקדמי של המדפסת למרחק של כ-‏12.5 מ"מ (0.5 אינץ') ומשוך החוצה את המסגרת.