התקנת בסיסי ספק כוח מחוברים אופציונליים
התקנת בסיסי ספק כוח מחוברים אופציונליים

התקנת בסיסי ספק כוח מחוברים אופציונליים

בסיס ספק הכוח עוצב להתקנה מהירה באמצעות מפתח ברגים כוכב (טורקס) T10 (אינו מסופק) ובורגי ההתקנה המסופקים בערכת השדרוג.
  1. הוצא גלילי מדיה (אם הם קיימים) מהמדפסת.
  2. נתק את כבל החשמל מגב המדפסת.
  3. הפוך את המדפסת ויישר את בסיס ספק הכוח לתחתית המדפסת כאשר שקע המתח של המדפסת מופנה לצד האחורי של המדפסת. רגליות הגומי של המדפסת צריכות להתיישר עם המגרעות בחלק העליון של בסיס ספק הכוח.
  4. חבר את בסיס ספק הכוח למדפסת באמצעות הברגים המסופקים. דגמי מדפסת העברה תרמית משתמשים בארבעה ברגים (A), ודגמי מדפסת תרמית ישירה דורשים שלושה ברגים (B) כדי להתחבר למדפסת. הדק את הברגים באמצעות מפתח הכוכב.
  5. הכנס את תקע כניסת ז"י למדפסת.
    ‎1‎
    תקע כניסת DC
  6. חבר מחדש את כבל מתח AC לבסיס ספק הכוח של המדפסת.