התקנת הסוללה לבסיס ספק הכוח המחובר
התקנת הסוללה לבסיס ספק הכוח המחובר

התקנת הסוללה לבסיס ספק הכוח המחובר

בסיס הסוללה המחובר חייב להיות מותקן כהלכה ומחובר למדפסת באופן מאובטח כדי למנוע נזק למדפסת או לסוללה.
 1. נתק את אספקת המתח החיצוני של המדפסת ממחבר שקע הזנת זרם ישר שנמצא בחלק האחורי של המדפסת.
 2. החלק את הסוללה לחריץ הסוללה בבסיס הסוללה. דחף את הסוללה לבסיס עד שמארז הסוללה יהיה צמוד לחלק האחורי של בסיס הסוללה, והמחברים של מארז הסוללה מחוברים ליציאות בחלק האחורי של המדפסת.
  תמונה זו מציגה את המיקום של הסוללה כשהיא מוכנה להתקנה (A) ואת הסוללה המותקנת בבסיס (B).
  ‎1‎
  תפס סוללה
  הסוללות נשלחות במצב כבוי מטעמי בטיחות וכדי למנוע את פריקת הסוללה במהלך האחסון והמשלוח. יש לטעון את הסוללה לפני השימוש הראשון במדפסת.
 3. חבר את ספק הכוח של המדפסת לסוללה כדי להעיר את הסוללה ממצב כבוי ולהתחיל את הטעינה הראשונית שלה.
 4. הסוללה חייבת להיות טעונה במלואה לפני השימוש הראשון. ראה מחוונים ובקרות של הסוללה כדי ללמוד על:
  • הפעלת הסוללה.
  • גילוי מאפיינים ואופני פעולה לחיסכון במתח סוללה.
  • בדיקת רמת הטעינה של הסוללה ואת תקינותה.
  יידרשו כשעתיים לטעינה מלאה של הסוללה. מחוון תקינות / מצב הסוללה (סמל ברק) יעבור מכתום (נטען) לירוק (טעון).