ניקוי
ניקוי

ניקוי

ייתכן שמדפסת Zebra תצריך תחזוקה תקופתית כדי להמשיך לפעול ולהדפיס מדבקות, קבלות ותגיות באיכות גבוהה.
מנגנון יחידת החיתוך אינו דורש ניקוי. אסור לנקות את הלהב או המנגנון. הלהב מצופה בציפוי מיוחד שמגן עליו מפני דבק ושחיקה.
שימוש בכמות אלכוהול רבה מדי עלול לגרום לזיהום של הרכיבים האלקטרוניים, מה שידרוש זמן ייבוש ארוך יותר לפני שהמדפסת תוכל לפעול שוב כהלכה.
אסור להשתמש במדחס אוויר במקום במכל אוויר דחוס. במדחסי אוויר יש מזהמים וחלקיקים זעירים שעשויים להיכנס למערכת האוויר ולהזיק למדפסת שלך.
בעת שימוש באוויר דחוס לניקוי החיישנים, השתמש במשקפי מגן כדי להגן על עיניך מחלקיקים ועצמים מתעופפים.