חומרי ניקוי
חומרי ניקוי

חומרי ניקוי

חומרי ניקוי המדפסת הבאים מומלצים לשימוש במדפסת שלך:
חומרים אלו וחומרים מתכלים ואביזרי ניקוי אחרים למדפסת זמינים בכתובת zebra.com/supplies.
עטים לניקוי ראש ההדפסה
לניקוי שגרתי של ראש ההדפסה.
אלכוהול איזופרופיל בדירוג מינימלי של 99%
השתמש במכל אלכוהול עם תווית.
אסור להרטיב מחדש חומרי ניקוי ששימשו לניקוי המדפסת. השלך חומרי ניקוי משומשים.
מטושים לניקוי נטולי סיבים
לניקוי נתיב המדיה, המוליכים והחיישנים.
מגבוני ניקוי
לניקוי נתיב המדיה והחלק הפנימי (לדוגמה, מגבוני Kimberly-Clark Kimwipes)
מכל אוויר דחוס
אסור להשתמש במדחס אוויר במקום במכל אוויר דחוס. במדחסי אוויר יש מזהמים וחלקיקים זעירים שעשויים להיכנס למערכת האוויר ולהזיק למדפסת שלך.
בבואך לנקות את המדפסת, הקפד לקרוא את הוראות הזהירות הכלולות בכל נוהל ניקוי כדי להימנע מנזק למוצר ומסיכון לפציעה גופנית.