לוח זמנים מומלץ לניקוי
לוח זמנים מומלץ לניקוי

לוח זמנים מומלץ לניקוי

השתמש בתיאור קצר בנושא הפניה כדי לתאר בקצרה מה פריט ההפניה עושה, מהו או למה הוא משמש.
רכיב / אזור
המלצות
ראש הדפסה
נקה את ראש ההדפסה לאחר הדפסה של כל חמישה גלילי מדיה. ראה ניקוי ראש ההדפסה.
גליל הדפסה (הנעה) סטנדרטי
לפי הצורך כדי לשפר את איכות ההדפסה. גלילי הדפסה יכולים להחליק ולגרום לעיוות של תמונת ההדפסה, ובמקרים הגרועים ביותר המדיה (מדבקות, קבלות, תגיות וכדומה) לא תזוז. ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה.
גלילי הדפסה סטנדרטיים מגיעים בשני צבעים, שחור (‎203 dpi) ואפור (‎300 dpi).
גליל הדפסה (הנעה) ללא נייר מגן
גליל ההדפסה ללא נייר מגן אינו דורש ניקוי בדרך כלל. הצד הדביק של המדיה אוסף את החלקיקים במהלך ההדפסה. נקה אם אתה מבחין בהצטברות של חלקיקים בגליל ההדפסה.
בקצוות החיצוניים של גליל ההדפסה עלולים להצטבר שאריות דבק. לאחר שימוש בגלילי מדיה רבים, 'טבעות' דבק אלה עלולות להתנתק בעת השימוש במדפסת. חלקיקים אלה מצטברים ועלולים לעבור לאזורים אחרים של המדפסת, ובמיוחד, לראש ההדפסה. כדי להסיר את הצטברויות הדבק, השתמש בצד הדביק של פיסת מדיה ללא נייר מגן כדי ללחוץ בעדינות על החלקיקים ולהסיר אותם מגליל ההדפסה. השתמש בניקוי והחלפה של גליל ההדפסה לקבלת גישה טובה יותר להסרת חלקיקים.
אם המדיה ללא נייר המגן נדבקת ונלכדת במדפסת, ייתכן שציפוי הסיליקון שאינו נדבק נגמר. במקרה כזה, בדרך כלל יש להחליף את גליל ההדפסה ללא נייר מגן.
גלילי הדפסה ללא נייר מגן מגיעים בשני צבעים, חום-אדמדם (‎203 dpi) וחום (‎300 dpi).
ניקוי הגליל בתמיסות או שפשוף המשטח העדין של גליל מסוג זה יגרום לנזק קבוע או לקיצור אורך החיים השימושי בגליל ההדפסה ללא נייר מגן.
נתיב מדיה
נקה היטב בהתאם לצורך במטושים ובמטליות ניקוי נטולי סיבים שהוספגו קלות באלכוהול איזופרופיל 99%. אפשר לאלכוהול להתנדף כליל. ראה ניקוי נתיב המדיה.
חלק פנימי
נקה בהתאם לצורך באמצעות מטלית רכה, מברשת או אוויר דחוס כדי לנקות את האבק והחלקיקים או להרחיקם באמצעות אוויר דחוס אל מחוץ למדפסת.
ניתן להשתמש באלכוהול איזופרופיל 99% ובמטלית ניקוי נטולת סיבים כדי למוסס מזהמים כמו שמנים ולכלוך.
חלק חיצוני
נקה בהתאם לצורך באמצעות מטלית רכה, מברשת או אוויר דחוס כדי לנקות את האבק והחלקיקים או להרחיקם באמצעות אוויר דחוס אל מחוץ למדפסת.
ניתן לנקות את החלק החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית שהוספגה קלות בתמיסת מים וסבון רגיל. השתמש בכמות הקטנה ביותר של תמיסת ניקוי כדי למנוע חדירת תמיסה למדפסת או לאזורים אחרים. אין לנקות את המחברים או את החלק הפנימי של המדפסת בשיטה זו.
דגמי מדפסת Healthcare החדשים כוללים כעת פלסטיקה המוכנה לניקוי באולטרה-סגול ובחומר חיטוי לסביבת בתי חולים וסביבות דומות אחרות. פקדי ממשק המשתמש של המדפסת אטומים כך שניתן לנקות אותם יחד עם החלק החיצוני של המדפסת. עיין ב-Guide To Disinfecting and Cleaning Zebra Healthcare Printers (מדריך לחיטוי וניקוי מדפסות Healthcare של Zebra) באתר האינטרנט של Zebra בכתובת zebra.com/support לקבלת המידע העדכני ביותר על חומרי ניקוי ושיטות ניקוי שנבדקו ואושרו.
מנפק מדבקות אופציונלי
נקה לפי הצורך כדי לשפר את פעולות מנפק המדבקות.
לקבלת פרטים על הפעלת המנפק, ראה ניקוי מנפק המדבקות האופציונלי.
יחידת חיתוך אופציונלית
יחידת החיתוך אינה רכיב שאותו המשתמש יכול לתקן.
אסור לנקות בתוך פתח יחידת החיתוך או את מנגנון הלהב.
השתמש בנוהל הניקוי של הצד החיצוני כדי לנקות את מסגרת (תושבת) יחידת החיתוך.
עבור ניקוי ותחזוקה של רכיב אופציונלי זה, קרא לטכנאי שירות.
ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול על ידי המפעיל. אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). אסור לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון החיתוך.
הלהב מצופה בציפוי מיוחד שמגן עליו מפני דבק ושחיקה. הניקוי עלול לפגוע בלהב.
השתמש בחומרי הניקוי המומלצים המפורטים במדריך זה. שימוש בכלים, במטושים עם צמר גפן, בחומרים ממסים (כולל אלכוהול) וכדומה שלא אושרו עלול להזיק ליחידת החיתוך, לקצר את משך השימוש בה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.