ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה
ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה

ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה

ניתן לנקות את גליל ההדפסה באמצעות מטוש נטול סיבים ומוך (כגון מטוש Texpad) או מטלית לחה, נקייה ונטולת סיבים המורטבת קלות באלכוהול רפואי איזופרופיל (בדירוג 99%).
 1. פתח את המכסה (ואם מותקן מנפק מדבקות, את דלת המנפק).
 2. הוצא את המדיה מאזור גליל ההדפסה.
 3. משוך את לשוניות שחרור התפס של תושבת גליל ההדפסה בצד ימין ובצד שמאל לעבר חזית המדפסת וסובב אותן כלפי מעלה.
  ‎1‎
  מסבי גליל הדפסה
 4. הרם את גליל ההדפסה מהמסגרת התחתונה של המדפסת.
  ‎1‎
  מסבי גליל הדפסה
 5. החלק את גלגל השיניים ואת שני המסבים מהציר של גליל ההדפסה.
 6. כדי לנקות את גליל ההדפסה, השתמש במטוש מלוחלח באלכוהול או מטלית נטולת-סיבים שהורטבה קלות באלכוהול רפואי איזופרופיל (בדירוג 99%). נקה מהמרכז כלפי חוץ. השלך את המטוש או המטלית המשומשים. חזור על התהליך עד שכל משטח הגליל נוקה. אם קיימת הצטברות רבה של חומרי דבק או חסימת מדבקות, חזור על הפעולה באמצעות מטוש חדש, כדי לסלק מזהמים שנותרו. חומרי דבק ושמנים, לדוגמה, ניתנים לדילול על-ידי הניקוי הראשוני, אך הם לא יוסרו כליל.
  כדי לנקות גליל הדפסה ללא נייר מגן, השתמש אך ורק בצד הדביק של פיסת מדיה ללא נייר מגן כדי להרים בעדינות את החלקיקים מגליל ההדפסה.
 7. ודא שהמסבים וגלגלי ההנעה נמצאים על ציר גליל ההדפסה.
 8. ישר את גליל ההדפסה ביחס לגלגל השיניים בצד שמאל והורד אותו אל המסגרת התחתונה של המדפסת.
 9. סובב את לשוניות שחרור התפס של תושבת גליל ההדפסה בצד ימין ובצד שמאל לעבר הצד האחורי של המדפסת ולחץ אותן למקומן.
 10. הנח למדפסת להתייבש למשך דקה אחת לפני סגירת דלת מנפק המדבקות, מכסה המדיה או טעינת מדבקות.