ניקוי נתיב המדיה
ניקוי נתיב המדיה

ניקוי נתיב המדיה

השתמש במטוש לניקוי או במטלית שאינה משירה סיבים כדי להסיר לכלוך, אבק או לכלוך מוצק שהצטברו על משטחי המחזיקים, המובילים ונתיב המדיה.
הרטב קלות את המטוש או המטלית בתמיסת אלכוהול רפואי בריכוז של 99%. באזורים קשים לניקוי, השתמש בכמות אלכוהול גדולה יותר במטוש לניקוי כדי להרטיב היטב את הלכלוך כך שיתפרק כל הדבק שהצטבר על המשטחים בתא המדיה.
אסור לנקות את ראש ההדפסה, החיישן הזחיח או גליל ההדפסה כחלק מתהליך זה.