ניקוי נתיב המדיה – מחצית תחתונה של כל המדפסות מדגמי ZD620‏ / ZD420
ניקוי נתיב המדיה – מחצית תחתונה של כל המדפסות מדגמי ZD620‏ / ZD420

ניקוי נתיב המדיה – מחצית תחתונה של כל המדפסות מדגמי ZD620‏ / ZD420

אפשר לנקות את המחצית התחתונה של המדפסות מדגמי ZD620 ‏/ ZD420 באותו האופן, כמתואר בנוהל זה.
אסור לנקות את ראש ההדפסה, החיישנים או גליל ההדפסה כחלק מנוהל זה.
 1. נגב את המשטחים הפנימיים של מחזיקי הגליל ואת החלק התחתון של מובילי המדיה עם מטושים לניקוי שהורטבו קלות תמיסת אלכוהול איזופרופיל בדירוג 99% ומטליות ניקוי. בעת הצורך, השתמש באלכוהול נוסף כדי להרטיב היטב לכלוך שהצטבר ולהסירו.
 2. נגב את המשטחים הפנימיים של מחזיקי הגליל ואת הצד התחתון של מובילי המדיה עם מטוש.
 3. נגב את תעלת ההחלקה של החיישן הזחיח (אך לא את החיישן). הזז את החיישן בעדינות הדרושה כדי לנקות את כל האזורים.
 4. המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת כדי לאפשר לכל האזורים שנוקו להתייבש היטב.
  ‎1‎
  מחזיקי גליל מדיה
  2
  חיישן (אין לנקות)
  3
  מובילי מדיה
  השתמש במטוש נקי עבור כל ניקוי. השלך את כל המטושים המשומשים.