ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות מחסנית סרט בהדפסה בהעברה תרמית ZD420
ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות מחסנית סרט בהדפסה בהעברה תרמית ZD420

ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות מחסנית סרט בהדפסה בהעברה תרמית ZD420

  1. משוך את שתי זרועות השחרור כלפי חוץ כדי לשחרר את יחידת הינע הסרט. עיין בהוראות על אופן הגישה לראש ההדפסה.
  2. נגב את האזורים (מסומנים בכתום) שנמצאים מתחת לזרוע מפעיל ראש ההדפסה ויחידת הינע הסרט.
  3. שחרר את זרוע מפעיל ראש ההדפסה ודחף את יחידת הינע של הסרט לתוך זרוע מפעיל ראש ההדפסה.
    ‎1‎
    חיישן (אין לנקות)
    זרועות השחרור יינעלו למקומן ויחברו מחדש את יחידת הינע הסרט למכסה העליון ולזרוע מפעיל ראש ההדפסה.