ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות הדפסה תרמית ישירה ZD620‏/ZD420
ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות הדפסה תרמית ישירה ZD620‏/ZD420

ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות הדפסה תרמית ישירה ZD620‏/ZD420

ראה ניקוי נתיב המדיה לקבלת מידע על תמיסת הניקוי והמטושים או המטלית שבהם יש להשתמש כדי לנקות את נתיב המדיה.
  1. השתמש במטוש נקי או במטלית שאינה משירה סיבים שהורטבו קלות עם אלכוהול איזופרופיל בדירוג 99% כדי לנגב את האזורים (מסומנים בכתום באיור להלן) כדי להסיר דבק ומזהמים אחרים.
    אסור לנקות את מערך החיישנים.
    ‎1‎
    חיישן (אין לנקות)