ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות להדפסה בהעברה תרמית ZD620‏/ZD420
ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות להדפסה בהעברה תרמית ZD620‏/ZD420

ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות להדפסה בהעברה תרמית ZD620‏/ZD420

ראה ניקוי נתיב המדיה לקבלת מידע על תמיסת הניקוי והמטושים או המטלית שבהם יש להשתמש כדי לנקות את הנתיב הזה.
  1. השתמש במטוש נקי או במטלית שאינה משירה סיבים שהורטבו קלות עם תמיסת אלכוהול איזופרופיל בדירוג 99% כדי לנגב את האזור (מסומן בכתום באיור למטה), ליד ראש ההדפסה בחזית מחסנית הסרט של המדפסת.