ניקוי ראש ההדפסה
ניקוי ראש ההדפסה

ניקוי ראש ההדפסה

עבור פעולות הדפסה מיטביות, נקה את ראש ההדפסה בכל פעם שאתה טוען גליל מדיה חדש.
השתמש תמיד בעט ניקוי חדש בראש ההדפסה. עטי ניקוי ישנים ומשומשים כוללים חומרים מזהמים משימוש קודם שעלולים להזיק לראש ההדפסה.
ראש ההדפסה מתחמם במהלך ההדפסה. כדי להגן מפני נזק לראש ההדפסה וסיכון לפציעה, הימנע מנגיעה בראש ההדפסה. בצע תחזוקה של ראש ההדפסה רק באמצעות עט הניקוי.
פעל לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון. פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית המצטברת בגוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את ראש ההדפסה ואת הרכיבים האלקטרוניים האחרים בהתקן או להזיק להם.