ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות מחסנית סרט ZD420
ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות מחסנית סרט ZD420

ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות מחסנית סרט ZD420

Zebra ממליצה לנקות את ראש ההדפסה בעת טעינת גליל מדיה חדש.
  1. משוך את שתי זרועות השחרור כלפי חוץ כדי לשחרר את יחידת הינע הסרט. עיין בפרק גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית סרט לקבלת הוראות על אופן הגישה לראש ההדפסה.
  2. הרם את זרוע המפעיל של ראש ההדפסה כדי לגשת לראש ההדפסה.
  3. שפשף את עט הניקוי כנגד האזור הכהה של ראש ההדפסה. ודא שאתה מנקה מהמרכז כלפי חוץ. פעולה זו מזיזה דבק שהועבר מהקצוות החיצוניים של המדיה הרחק מנתיב המדיה.
  4. המתן דקה כדי לאפשר למשטח ראש ההדפסה להתייבש.
  5. שחרר את זרוע מפעיל ראש ההדפסה ודחף את יחידת הינע של הסרט לתוך זרוע מפעיל ראש ההדפסה.
    זרועות השחרור יינעלו למקומן ויחברו מחדש את יחידת הינע הסרט למכסה העליון ולזרוע מפעיל ראש ההדפסה.